Tietoa

Hiidet.fi on Taivaannaulan ry:n vapaaehtoisen ylläpitämä sivusto, jossa esitellään kansanuskon tuntemia pyhiä luonnonpaikkoja.

Mitkä pyhät luonnonpaikat?

Suomalaiset ajattelevat usein, että pyhät luonnonpaikat ovat jotain mikä kuuluu toisille mantereille ja kaukaisten kansojen pariin. Suomalaisilla on kuitenkin perinteisiä pyhiä luonnonpaikkoja siinä missä vaikkapa Amerikan intiaaneilla, Australian aboriginaaleilla tai japanilaisilla. Vanha kansa on tuntenut tällaisia paikkoja vielä paikoin 1900-luvulla.

Näillä paikoilla tarkoitamme kansanperinteen mukaisia pitäjän, kylän, talon tai suvun pyhiä luonnonpaikkoja. Ne ovat pyhiä puita, metsiköitä, kiviä, mäkiä, saaria, kallioita ja lähteitä. Erilaisia paikkoja yhdistää kansanomainen käsitys niiden pyhyydestä ja kohtalonyhteydestä ihmisten elämään. Näissä paikoissa on ajateltu olevan tuonpuoleista voimaa, »väkeä». Ihmiset pyrkivät yhteyteen niiden kanssa esimerkiksi uhrilahjoja tuomalla. Pyhät luonnonpaikat eivät kuulu vain kaukaiseen muinaisuuteen, vaan vanha kansa on tuntenut tällaisia paikkoja vielä paikoin 1900-luvulla.

Lataa tästä Taivaannaulan tietopaketti asiasta.

Mikä on Hiisi-hanke?

Taivaannaula ry käynnisti vuonna 2013 Hiisi-hankkeen Suomen pyhien luonnonpaikkojen suojelemiseksi ja niitä koskevan tiedon kartoittamiseksi. Mallia hankkeelle on saatu Virosta, jossa työtä asian eteen on tehty jo vuosikymmeniä. Hiisi-hankkeen tarkoituksena on lisätä yhteiskunnallista tietoisuutta pyhistä luonnonpaikoista ja pitää niihin liittyvä kulttuuriperintö elävänä.

Voit liittyä Hiisi-hankkeeseen mukaan Taivaannaulan verkkosivuilla.

Mikä on hiisienpäivä?

Hiisienpäivä on vuosittain 28. maaliskuuta vietettävä päivä, jolla kunnioitetaan suomalaisen kansanperinteen tuntemia pyhiä luonnonpaikkoja. Päivää on vietetty vuodesta 2013.

Mitä hiisienpäivänä tapahtuu?

Hiisienpäivänä järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten retkiä ja perinteisiin pyhiin luonnonpaikkoihin liittyviä tapahtumia. Päivän tapahtumista ja uutisista kerrotaan Hiisienpäivän Facebook-sivulla sekä Taivaannaulan verkkosivuilla. Tervetuloa mukaan!

Mikä on Taivaannaula?

Taivaannaula on vuonna 2007 perustettu järjestö, jonka tavoitteena on pitkäikäisen suomalaisen perinnekulttuurin ja henkisen perinteen säilyttäminen ja elävänä pitäminen, mukaan lukien kansanperinteen tuntemien pyhien luonnonpaikkojen suojeleminen.